Garena Academy

รีวิวเกี่ยวกับ Garena academy

Thaibets365 team | 24 / 06 / 2023

โครงการ Garena academy ส่งต่อความรู้ แรงบันดาลใจ พร้อมเปิดอาชีพใหม่แห่งโลกอนาคตกับเกมกีฬาอีสปอร์ต แหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ นับว่าโครงการ Garena academy เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกมกีฬาอีสปอร์ตได้อย่างครบวงจร เปิดอาชีพใหม่แห่งอนาคตที่หลายคนสนใจ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต สู่ภาคธุรกิจและตลาดแรงงานในอนาคต

Garena Academy อีสปอร์ตGarena Academy แหล่งการเรียนรู้ อุตสาหกรรมเกมอีสปอร์ต

ปัจจุบันนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจในอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น โดย Garena Academy เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อมูลการเรียนรู้ มีการเรียนการสอนที่มากกว่า 15 อาชีพ ในวงการอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต

โครงการนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ปกครอง ครู  นักเรียน และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำอาชีพตามความสนใจ และได้เตรียมความพร้อมให้ศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเข้าสู่ภาคธุรกิจนี้ได้ในอนาคตอันใกล้

หมวดอาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ใน Garena Academy

ในโครการของ Garena Academy ได้สร้างสรรค์คลังความรู้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดอาชีพ ดังนี้ 

หมวด นักออกแบบและพัฒนาเกม

อาชีพ นักพัฒนาเกม (Game Developer) 

เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตเกมออกสู่ตลาด โดยทำหน้าที่สร้างและพัฒนาระบบเกมในส่วนของการเขียนโปรแกรมและการเขียนโค้ด (coding) ต่างๆ อย่าเช่น การทำภาพเคลื่อนไหวของเกม ที่ออกแบบโดย Game Animator ซึ่งมีระบบวิธีการเล่นตามที่เขียนโปรแกรมไว้ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นเกม แก้ไขระบบเกมให้มีคุณภาพ และยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเกมอีกด้วย

อาชีพ เกมแอนิเมเตอร์ (Game Animator)

เป็นอาชีพที่ทำให้ตัวละครในเกมสามารถเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางต่างๆ ตามที่ต้องการ อย่างสวยงาม เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานสามมิติ โดยต่อยอดงานจาก Game Artist ด้วยการใช้โปรแกรมออกแบบใส่เทคนิคต่างๆ ให้ตัวละครแต่ละตัวในเกมเคลื่อนไหวและมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ได้สมจริงตามจินตนาการ

Garena Academy  เกมกีฬาอีสปอร์ต

อาชีพ นักทดสอบระบบเกม (Game QA Tester)

เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการทดสอบตรวจสอบและประเมินผล พร้อมกับปรับปรุงคุณภาพเกมให้ดีขึ้น และรายงานปัญหาของเกมที่พบเจอ ให้กับทีมที่พัฒนาเกมหาแนวทางแก้ไขและอุดช่องโหว่ของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำ Game QA Tester ต้องรับ Feedback จากผู้ใช้งานจริง และทำรายงานกลับไปให้ทางทีมผู้พัฒนาได้แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

อาชีพ นักออกแบบเสียง (Sound Designer (Game)

เป็นอีกสายงานที่ ทำเกี่ยวกับการออกแบบเสียงต่าง ๆ ภายในเกม อย่าง เสียง Sound Effect หรือเสียงบรรยากาศภายในเกม ทำงานต่อจาก Sound Designer เพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์กับเนื้อเรื่องของเกม หรือผลิตเสียงออกมาในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างมิติด้านเสียงให้ดีที่สุด

อาชีพ เกมอาร์ตติส (Game Artist)

เป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ออกแบบและวาดภาพองค์ประกอบต่างๆ ในเกมให้เห็นภาพกราฟฟิกที่สวยงามตามจิตนาการ ทั้งฉากหลัง วิวทิวทัศน์ วัตถุต่างๆ ให้ปรากฏเป็นภาพตามเรื่องราวในเกม โดยทำงานควบคู่กับการออกแบบจากเกมดีไซน์เนอร์ (Game Designer) 

อาชีพ นักออกแบบเกม (Game Designer)

เป็นคนต้นคิดรูปแบบเกมทั้งหมดว่าเกมที่ต้องการพัฒนาขึ้นมา มีวิธีการเล่น กฎกติกา ความยากง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม รวมไปถึง การควบคุมดูแลเขียนโปรแกรมพัฒนาเกมนั้นๆ 

อาชีพ นักพัฒนาเกม AR/VR (Game AR/VR Developer)

อาชีพผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมหรือแอปพลิเคชันเกม สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี AR (Augmented reality) และ VR (Virtual reality) ซึ่งจะต้องมีทักษะและความรู้ในเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง

อาชีพ Technical Artist

เป็นสายงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างงานสาย Artist กับงานสาย Programmer โดยผู้ที่จะเข้ามาทำงานในสายงานนี้ จะต้องมีพื้นฐานความรู้ทักษะทั้งทางด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรมร่วมกัน และมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณร่วมด้วย พร้อมกับมีทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบและสร้างเกม

Garena Academy อีสปอร์ต อาชีพ

หมวดนักกีฬาและนักพากย์เกม

อาชีพ สตรีมเมอร์ (Streamer)

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน ของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม เป็นการเล่นเกมออนไลน์และมีการถ่ายทอดสด (live streaming) แบบเรียลไทม์ ผ่านสื่อโซเซียลมิเดีย ซึ่งในขณะที่เล่นเกมออนไลน์ถ่ายทอดสดนั้น ก็จะพูดคุยเรื่องราวต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้ติดตามให้ติดตามตนมากที่สุด

อาชีพ เกมแคสเตอร์ (Game Caster)

เป็นอาชีพด้านการผลิตสื่อในรูปแบบวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยบันทึกภาพขณะตัวเองกำลังเล่นเกม พร้อมทั้งมีการพูดคุยนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเกมที่กำลังเล่นอยู่ อย่างการรีวิวแนะนำหรือวิจารณ์เกมที่กำลังป็นที่นิยม การสอนเทคนิคในการเล่นเกมต่างๆ

อาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต (eSports Coach)

เป็นโค้ชของนักกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาได้ใช้ทักษะของแต่ละคนที่มีอยู่ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโค้ชอาจจะไม่ได้มีฝีมือการเล่นที่เก่งกว่าตัวนักกีฬา แต่จะเป็นผู้มองหาจุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย ของนักกีฬา เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

อาชีพ นักพากย์การแข่งขันเกม (Shout Caster)

เป็นผู้บรรยายหรือพากย์การแข่งขันเกมอีสปอร์ต หน้าที่หลักจะเหมือนกับนักพากย์แบบกีฬาประเภทอื่นๆ โดยทำหน้าที่บรรยายเกมการแข่งขัน วิเคราะห์วิจารณ์เทคนิคการในเล่นของแต่ละทีม รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้ผู้ชมได้รับอรรถรสในการรับชม และสร้างให้เกิดอารมณ์ร่วม อีกด้วย

อาชีพ นักกีฬาอีสปอร์ต (eSports Player)

นักกีฬาแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือการเล่นเกมอียสปอร์ต โดยมีการแข่งขันเป็นตัวกำหนดผลงานความสำเร็จของนักกีฬาอาชีพนี้ โดยการแข่งขันแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฏกติกาแบบสากล คล้ายกับกับกีฬาทั่วๆ ไป และสโมสรเจ้าของทีมนั้นจะมีการเซ็นสัญญาจ้างกับนักกีฬาอีสปอร์ตอีกด้วย

Garena Academy อีสปอร์ต อาชีพ

หมวดนักการตลาดและประชาสัมพันธ์เกม

อาชีพ นักการตลาดด้านเกม (Game Marketer)

ทำหน้าที่ดูแลและคอยวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจเกมโดยเฉพาะ โดยสร้างความพึงพอใจให้กับเหล่ากลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจ างแผน วิจัย พัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด

อาชีพ เกมมาสเตอร์ (Game Maste)

เป็นอาชีพที่ทำงานอยู่ในทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการเกมโดยมีการบริหารจัดการให้ผู้เล่นเกมได้รับความสะดวกและความสนุกจากการเล่นเกม และมีทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

อาชีพ ผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ต (eSports Project Manager)

เป็นสายงานที่รับผิดชอบดูแลและวางแผนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา eSports โดยจะต้องมีการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้าน จะต้องมีทักษะความสามารถที่หลากหลายรอบตัว

Garena Academy อีสปอร์ต แคมป์

ความแตกต่างระหว่างเกมกีฬาอีสปอร์ตกับการเล่นเกมปกติ

eSports หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิคส์ ได้จัดขึ้นทั้งแบบประเภทบุคคลและประเภททีม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้จัดว่าเป็นเกมกีฬาอีกชนิดหนึ่ง โดยมีกฎกติการการเล่นเกมแบบสากลทั่วไป ซึ่งจะเน้นความบันเทิงเป็นหลัก โดยแตกต่างจากการเล่นเกมปกติ นั่นเอง การเล่นเกมอีสปอร์ตนั้นเป็นการช่วยพัฒนาทักษะ ความคิด และความสามัคคี ให้เกิดขึ้น จึงถือว่าการเล่นเกมนั้นช่วยทำให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมเกมอีสปอร์ตที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

Garena Academy กับ เกมกีฬาอีสปอร์ต

Garena Academy ได้สนับสนุนเกมกีฬาอีสปอร์ตได้เปิดโครงการ “ห้องเรียนอีสปอร์ต” โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้โอกาสเยาวชนและคุณครูมาให้มาทดลองรันวงการเกมอีสปอร์ต โดยให้นักเรียน ครูผู้ปกครอง บุคคลทั่วไปให้ทำความรู้จักอาชีพในวงการเกมและ อีสปอร์ต โดยได้จัดทัวร์นาเมนต์ RoV ระดับโรงเรียนขึ้นมาอีกด้วย

โดย Garena Academy นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเครือข่ายและสร้าง community ในสถาบันการศึกษาให้เข้าใจระบบของอุตสาหกรรมเกม และ esport โดยได้ให้ความรู้ในเรื่องของสายงานอาชีพที่หลากหลายภายในอุตสาหกรรมเกมอีสปอร์ตเพิ่มเติมอีกด้วย