Game server

Game Server

Thaibets365 team | 17 / 05 / 2022

เซิร์ฟเวอร์เกม ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เซิร์ฟเวอร์เกมทั่วโลกของสมาชิก ในการที่จะได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างเกมที่ยอดเยี่ยมได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่เพิ่มความซับซ้อนหรือลดทอนประสิทธิภาพ เซิร์ฟเวอร์เกมคือ เซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นฐานที่ได้เก็บข้อมูลซอฟตแวร์เกมที่ได้เปิดให้บริการ สำหรับสมาชิกที่สามารถล็อคอินเข้ามาเพื่อเล่นเกม โดยชุดของเครื่องมืออย่างคอมพิวเตอรื เครื่องเดียวและอาจจะหลายเครื่อง เรียกว่า ไคลเอนต์ หรือ ซึ่งเป็นสมาขิกนักเล่นเกม ที่ได้เรียกใช้เกมคอมพิวเตอร์หลายคนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์อยู่ภายในเครื่องหรือจากระยะไกล ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ในอินเตอร์เน็ตของแต่ละท้องถิ่นและผู้ที่โฮสต์จากระยะไกล ที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก จากคอมพิวเตอร์และ สามารถเล่นวิดีโอเกมได้บนเซิร์ฟเวอร์เกม แต่ก็มีเงื่อนไขที่สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นสมาชิกก้บ เซิร์ฟเวอร์เ ซึ่ง โฮสติ้ง (Hosting) ที่เปิดให้บริการสำหรับ สมาชิกที่ต้องการเผยแพร่ ข้อมูลแบบออนไลน์ website,blog,ร้านค้า online ให้ผู้อื่น สามารถเข้ามารับชม ข้อมูลข่าวสาร เพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูล ต่างๆ ได้ตามต้องการ แต่สมาชิกก็ จะต้องมีเว็บไซด์ขึ้นมาก่อน และค่อยนำเว็บไซด์ที่สร้างไว้นั้น อัพโหลดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งของการให้บริการ  ในการแสดงผล ข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 

ความสำคัญ ของ game server 

  • ความสำคัญที่สุด คือ ต้องสำรองข้อมูล ระบบปฏิบัติการ (OS) และระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ 
  • การทำงานบนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
  • ผู้ให้บริการเกมจากระยะไกล เป็นการทำงานอย่างอิสระจากนักเล่นเกมหรือลูกค้า ที่เชื่อมโยงกับเกมที่มีผู้เล่นหลายคน
  • ตัวเลือกที่บริษัท โฮสต์ ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ไปยังคลาวด์คอมพิวติ้ง และ คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ในการประมวลผลแบบคลาวด์ 

การทำงานของ ระบบออนไลน์ game Server

ในปัจจุบัน เรานิยมจัดประเภทของเครือข่ายตามขนาดทางภูมิศาสตร์ที่ระบบเครือข่าย
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้
  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ (Local Area Network หรือ LAN)
  2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)
  3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)
ซึ่ง ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Network)เครื่องผู้ให้บริการ (server) และ เครื่องผู้ใช้บริการ client ได้มีการเชื่อมต่อกัน แล้วส่ง
ข้อมูล ไปให้ระบบเครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายจำนวนมาก โดยการรองรับจำนวนเครื่องลูกข่าย (Client)เป็นเครื่องที่มี ประสิทธิภาพสูง งออกแบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault Tolerance)และต้องคอยให้บริการทรัพยากร  การให้กับ เครื่องลูกข่ายตลอดเวลาโดยเครื่องที่จะนำมาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได้

การทำงานที่ปลอดภัยของ game Server

ด้วยระบบ เครือข่าย ที่มีความปลอดภัยสูง เป็นการทำงานขอเครื่องคอมที่ศูนย์บริการ ที่เรียกว่า ซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว ก็ทำหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่นการทำงานที่ปลอดภัยของ game Server-File Server คือ เครื่องที่ให้บริการแฟ้มข้อมูล ให้แก่เครื่องลูกข่าย

  • Database Server คือ เครื่องที่บริการฐานข้อมูลให้แก่เครื่องลูกข่าย
  • Web Server คือ เครื่องที่จัดเก็บข้อมูลด้านเว็บเพจขององค์กร เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บขององค์กรได้
  • Print Server คือ เครื่องที่บริการงานพิมพ์ โดยบันทึกงานพิมพ์เก็บไว้ในรูปแบบของสพูล Spool และการพิมพ์งานตามลำดับคิว
  • Maill Server คือ เครื่องที่จัดเก็บข้อมูลด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail ที่มีการรับส่งระหว่างกันภายในเครือข่าย

ผู้ให้บริการให้เช่า Server

บริการให้เช่า Serverส่วนตัว เป็นบริการที่จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการกับ
โดยเลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเช่า Server คุณภาพดีราคาถูก ให้สามารถเลือกได้หลากหลาย เช่น Cisco UCS, Dell PowerEdge,
IBM System, HP ProLiant,และ Supermicro สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อเครือข่าย Fiber Optic 10 Gigabit.
 โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สำหรับการนำมาให้บริการ Virtual Private Server (VPS), Web Server, Mail Server, 
Database Server, File Server, Backup Server, Game Server หรืออื่นๆตามความต้องการ
New Network Uplink Fiber 10Gbps

ความนิยมของเกมการแข่งขัน e-sport กีฬาออนไลน์

e-sport ของแฟลตฟอร์มออนไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางและเป็นกีฬาที่นิยมทั่วโลกที่บริษัทผู้ผลิตซอฟตแวร์เกมได้พัฒนาให้มีทีมกีฬาและการ แข่งขัน E-Sports เกิดขึ้นมากมาย  และมีรายการ major หรือรายการใหญ่สำหรับ E-Sports อย่างเช่น E-Sports world championship, World Cyber Games championship, SpecialForce World Championship และอื่นๆอีกมากมาย เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทุกวัย เป็นหนึ่งที่สามารถทำเป็นอาชีพได้ 

10 อันดับ e-Sport ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดe-Sport ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

1.League of Legends มีจำนวนผู้ร่วมแข่งขันประมาณ 578,730 คน มีจำนวนการแข่งขันมากกว่า 7,565 รายการ ในบ้านเรามีผู้นิยมเล่น และทาง Garena Thailand
2.DOTA 2 ถึงแม้ไม่มีรายการแข่งขันแบบลีกที่ชัดเจนแบบ League of Legends แต่การแข่งขันอย่าง The International ที่ทั่วโลกส่วนภาพรวมของเกมมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 327,090 คน มีรายการแข่งขันมากกว่า 5,012 รายการ 
3. FIFA ในอดีตเคยเป็นประแสเกม MOBA ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมีรายการแข่งขันกว่า 4,919 รายการ ผู้เข้าแข่งขันกว่า 68,604 คน 
4. Pokemon ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดการแข่งขันในระดับเขต และปัจจุบันกลายเป็นเกมชิงแชมป์ในระดับโลก ด้วยรายการแข่งขันกว่า 3,604 รายการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 50,403 คน
5. StarCraft 2 ในบางประเทศ เช่น เกาหลีใต้พยายามผลักดันให้เป็นลีกของมืออาชีพ มีการถ่ายทอดสดออกรายการโทรทัศน์ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีจำนวนรายการแข่งขันกว่า 3,104 รายการ ผู้เข้าแข่งขันมากถึง 39,067 คน
6. Call of Duty ทาง Activision โดยมีการสร้างมูลค่าของเกมด้วยการลงแข่งขันเกมอีสปอร์ต ทำให้มีการแข่งขันอย่างแพร่หลายใ สหรัฐอเมริกา ซึ่งทีม OPTic Gaming ชนะและคว้าแชมป์ รายการแข่งขันจะมีน้อยเพียง 2,263 รายกาย แต่ว่ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันสูงถึง 63,988 คนเลยทีเดียว
7. Counter Strike มีการจัดการแข่งขัน 1,411 รายการ แม้ดูเหมือนว่ามีการแข่งขันน้อยแต่จำนวนของผู้เข้าร่วมมีมากกว่า 68,155 คน 
มีทีม Nearly God ของเรา สร้างชื่อเสียง
8. Street Fighter เกมนี้ มีรายการแข่งขันจำนวน 656 รายการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9,456 คน ในบ้านเรามีการจัดการแข่งขันเล็กๆ ภายในกลุ่ม
9. Battlefield โดยมีรายการแข่งขัน 226 รายการ ผู้เข้าแข่งขัน 13,146 คน ต้องรอดูทางผู้ผลิตว่าจะสร้าง Battlefield: Hardline 
10. World of Tanks เป็นเกมเฉพาะกลุ่ม มีทีม RTA ก็เคยได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างประเทศมาแล้ว ส่วนในต่างประเทศเช่น เยอรมัน รัสเซีย และประเทศในแถบนั้นเกมนี้มีความเข้มข้นอย่างมากและมีเงินรางวัลที่สูงอีกด้วย มีรายการแข่งขัน 195 รายการ ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 14,448 คน