Crypto Contagion

Crypto Contagion

Thaibets365 team | 22 / 04 / 2023

Crypto Contagion คืออะไร? 

Crypto Contagion เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายถึงการแพร่กระจายของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลหลายตัวพร้อมกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่มากเกินไปหรือเมื่อมีปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิตอลล่วงหน้าก่อนจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อตลาดได้ ผลกระทบจาก Crypto Contagion อาจทำให้ราคาของสกุลเงินดิจิตอลตกลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกด้วยกัน อย่างไรก็ตาม คำว่า Crypto Contagion ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล แต่มักใช้เพื่อเรียกใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิตอลในบางครั้งที่มีผลกระทบต่อตลาดได้

ความเสี่ยงในเล่นCrypto

การเล่น Crypto มีความเสี่ยงตามมากับการลงทุนใดๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหลายประเภท ดังนี้

  1. ความเสี่ยงในการลงทุน: การลงทุนใน Crypto อาจมีความเสี่ยงเหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือตลาดทองคำ ซึ่งอาจมีความผันผวนสูงและอาจทำให้เสียเงินได้
  2. ความเสี่ยงในการเก็บรักษา: การเก็บรักษา Crypto จะต้องใช้กระเป๋าเก็บเงินดิจิตอล (Digital Wallet) และอาจมีความเสี่ยงในการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี (hackers) ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลและสกุลเงินดิจิตอลของคุณถูกขโมยได้
  3. ความเสี่ยงในการใช้งาน: การใช้งาน Crypto อาจมีความซับซ้อนและยากในการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Crypto มาก่อน และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำธุรกรรมได้
  4. ความเสี่ยงจากกฎหมาย: มีบางประเทศที่ห้ามการใช้งาน Crypto หรือมีกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนใน Crypto ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนและการใช้งาน Crypto ของคุณ

การเล่น Crypto ต้องการความระมัดระวังและความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

การควบคุม Crypto Contagion จากหน่วยงาน

การควบคุม Crypto Contagion จากหน่วยงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสกุลเงินดิจิตอลมีความผันผวนและเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงเริ่มมีการควบคุมสกุลเงินดิจิตอลเพื่อลดความเสี่ยงในการเล่น Crypto Contagion และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุม Crypto Contagion ได้แก่ ธนาคารกลาง หน่วยงานควบคุมสกุลเงิน สถาบันการเงิน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งหน้าที่หลักของหน่วยงานเหล่านี้คือการตรวจสอบและกำกับการเทรดของสกุลเงินดิจิตอล ออกนโยบายและมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงของการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล รวมถึงการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในระดับบริษัท การป้องกันการโจมตีด้านความปลอดภัย และการตรวจสอบความเสี่ยงทางการเงินในการเทรด Crypto เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความมั่นใจในการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Crypto มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นหรือไม่

การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล (cryptocurrency) มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีฐานะทางการเงินแข็งแรงและมีการเทรดในตลาดหุ้นที่โด่งดัง เพราะตลาดสกุลเงินดิจิตอลมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราคาสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากๆ ในเวลาอันสั้นๆ โดยไม่มีการคาดคะเนได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ตลาดสกุลเงินดิจิตอลยังเป็นตลาดที่ไม่ได้รับการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ หรือมีการควบคุมจากองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ทางการเงินอย่างมากนัก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหุ้นในบางกรณี อย่างไรก็ตาม การปรับตัวให้กับการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลโดยการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงทุนทั้งหมดของคุณ และคุณควรจะทำการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบและตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

เหตุการณ์ทีเกิดCrypto Contagion

Contagion เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018 ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของความไม่มั่นคงของสกุลเงินดิจิทัลหลายตัว ทำให้ราคาของสกุลเงินดิจิทัลลดลงอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลก และผู้ลงทุนในวงการสกุลเงินดิจิทัล

ตัวอย่างของสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจาก Crypto Contagion ได้แก่ Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่มีการซื้อขายมากในตลาดโลก โดยมีการลดลงของราคาของสกุลเงินดิจิทัลลงอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงการสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด

ผู้ลงทุนหลายคนเสียเงินลงทุนอย่างมากเนื่องจากการลดลงของราคาสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เงินที่ยืดหยุ่นเข้าไปในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินและตลาดทั่วโลกอย่างรุนแรง

การลดลงของราคาสกุลเงินดิจิทัลที่รุนแรงนี้เป็นเหตุผลที่นักวิเคราะห์หลายคนเริ่มสันนิษฐานว่าวงการสกุลเงินดิจิทัลอาจไม่เป็นที่เชื่อถือได้ในการลงทุน ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนหลายคนสูญเสียเงินลงทุนอย่างมากในขณะที่บางคนก็เห็นโอกาสในการลงทุนและสามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัลในราคาถูกกว่าเดิมได้

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อตลาดที่กว้างขวางอีกด้วย แต่ละประเทศมีนโยบายแตกต่างกันในการจัดการกับสกุลเงินดิจิทัล บางประเทศมีการยอมรับและสนับสนุนการใช้สกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่บางประเทศก็ยังไม่ยอมรับและอาจมีการจำกัดการใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของวงการสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุนในตลาดนี้อย่างมาก

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของ Crypto Contagion ได้เป็นสิ่งที่ได้เตือนไว้ก่อนแล้วว่าวงการสกุลเงินดิจิทัลเป็นวงการที่เสี่ยงต่อความผันแปรของราคาและความไม่มั่นคง แต่สำหรับผู้ลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในวงการนี้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาก็ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในสกุลเงินดิจิททั

ผลกระทบจากCrypto Contagion

การเกิด Crypto Contagion ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการใช้งานของเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ที่เป็นพื้นฐานของวงการสกุลเงินดิจิทัล โดยจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด Crypto Contagion ในอนาคต

นอกจากนี้ การเกิด Crypto Contagion ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวงการสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม ทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของวงการนี้ ทั้งนี้อย่างไรก็ตาม วงการสกุลเงินดิจิทัลยังคงเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักย์ภาพในการเป็นเครื่องมือการเงินในอนาคต

จากผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผลกระทบต่อการกำกับดูแลและกฎหมายของวงการสกุลเงินดิจิทัลด้วย หลังจากเกิด Crypto Contagion นักการเงินและผู้ตรวจสอบทางการเงินในหลายประเทศเริ่มต้นดูแลอย่างเคร่งครัดต่อวงการนี้ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย

การกำกับดูแลวงการสกุลเงินดิจิทัลได้เข้าสู่ระบบกฎหมายของหลายประเทศอย่างช้าๆ ซึ่งทำให้มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและการเข้ารหัสข้อมูลเป็นเรื่องที่ยากที่จะมีการตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไขในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิด Crypto Contagion นี้ วงการสกุลเงินดิจิทัลได้รับความสนใจและความสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ๆ และสถาบันการเงินที่เข้ามาลงทุนในวงการนี้ ซึ่งทำให้วงการสกุลเงินดิจิทัลเริ่มก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีการพิจารณาให้มีกฎหมายที่ชัดเจนและป้องกันการฟอกเงินและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย

ผลกระทบCrypto Contagion กับคาสิโนออนไลน์

Crypto Contagion เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อราคาของสกุลเงินดิจิตอลลงต่ำลงอย่างรวดเร็วในช่วงสั้น ๆ หลังจากนั้น ผลกระทบจาก Crypto Contagion นั้นอาจมีผลกระทบต่อคาสิโนออนไลน์ได้ในหลายด้านดังนี้

  1. ลูกค้าจะมีความไม่มั่นใจในการฝากเงินในเว็บคาสิโนออนไลน์ : การแพร่ระบาดของ Crypto Contagion อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในการใช้สกุลเงินดิจิตอลในการทำธุรกรรมเงินกับคาสิโนออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าระหว่างรอดูการเคลื่อนไหวของตลาดและการเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Crypto Contagion มีความไม่มั่นใจในการฝากเงินหรือการถอนเงินออกจากบัญชีของพวกเขาในคาสิโนออนไลน์
  2. การกระจายเสียงกันเองของลูกค้า: ถ้าคาสิโนออนไลน์ไม่ได้รับผลกระทบจาก Crypto Contagion โดยตรง แต่ลูกค้าก็ยังได้รับผลกระทบจาก Crypto Contagion ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ผ่านสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ข่าวคาสิโน มีความเป็นไปได้ว่าลูกค้าจะเริ่มกระจายเสียงกันเองเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ที่พวกเขาใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และการเชื่อมั่นของคาสิโน