พร้อมเพย์
 1. Thaibets365 
 2. »
 3.  banking 
 4. »
 5.  พร้อมเพย์ (Prompt Pay)

พร้อมเพย์ (Prompt Pay)

เป็นการปฏิวัติ แนวความคิดใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้มีความคล่องตัวในระบบการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ ที่ทางภาครัฐได้ พยายามที่จะลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งโดยปกติแล้วการโอน ถอนเงินเข้าออกที่ต้องพึ่งพาและต้องจดจำ เลขหมายบัญชี ของแต่ละธนาคารนั้อาจจะจำยากไป ด้ง ระบบ prompt pay ได้เปลี่ยนแนวให้ นำเอาเบอร์โทร หรือ หมายเลขบัตรประชาชนของแต่ละบุคคล มาใช้แทน เลขบัญชีธนาคารแทน ก็สามารถ โอนเงินได้ตามที่ต้องการได้ ซึ่งเราจะสังเกตุเห็นว่า ได้มีการเชิญขวนให้สมัครลงทะเบียนกับธนาคารหลายแห่งด้วยกัน แม้แต่ใน เว็บไซต์ Internet Banking ก็มีให้เห็นตลอดจนตู้ ATM ก็ได้ มโปรโมตเกี่ยวกับการให้บริการของ PROMPT PAY เต็มไปหมด นับได้ว่าเป็นนโยบายของ กระทรวงการคลัง ที่ตั้งใจจะใช้ SmartCard ที่มีชิพบนบัตรประชาชนของแต่ละคนอยู่แล้ว ซึ่งได้เปลี่ยนระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่ ให้เกิดเป็น Digital Economy และได้ผลักดันให้บริการ PROMPT PAY ที่มีชื่อเดิมคือ Any ID ให้เป็น ยุทธศาสตร์แห่งชาติ National e-Payment เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งประชาชน และภาครัฐ ในการจ่ายสวัสดิการของรัฐ และการคืนเงินภาษีรวมทั้ง บริการโอนเงินและรับเงินให้ได้รับความสะดวกแบบง่ายๆ

ประโยขน์ในการใช้พร้อมเพย์

ประโยขน์ในการใช้พร้อมเพย์

ในการโอนเงินและรับเงิน ได้เปลี่ยนแปลงการโอนเงินจากแบบเดิมๆ มาเป็นบริการทางเลือกใหม่ ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง​ๆ

 • ใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลข มือถือ ของผู้รับเงิน ก็ใช้แทนได้ 
 • ไม่ต้องจดจำเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารก็สามารถโอนเงินให้ก้บปลายทางได้ แล้ว  
 • พร้อมเพย์ทำให้ เราได้รับประโยชน์ จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก สำหรับการโอนเงินที่บ่อยครั้ง 
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการถือเงินสด ที่อาจสูญหายได้ 
 • ช่วย ลดภาระและต้นทุนในการบริหารจัดการและพิมพ์ธนบัตรของประเทศ  
 • ด้าน สวัสดิการ ก็จ่ายเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์ ทำให้ประชาชนได้รับเงินรวดเร็วและทั่วถึง
 • ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินค่าเล่าเรียน ค่าบริการต่าง ๆ หรือการจ่ายค่าอาหาร และค่าบริการที่ถูกลงกว่าเดิม 
 • โดยเฉพาะการโอนเงิน ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
  ไม่ว่าจะโอนไปยังธนา​คารไหน หรือ ณ จุดใดในประเทศ ถ้าโอนจำนวนมากขึ้นก็มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บบ้าง แต่มีเพดานไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ

ลงทะเบียนใช้ Prompt Pay

ลงทะเบียนใช้ พร้อมเพย์

โดยประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ และธนาคารจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่าเป็นเจ้าของตัวจริง  ไม่มีการปลอมแปลง ซึ่ง​เป็นการลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีที่มีอยู่ กับธนาคารนั้นๆ เข้ากับเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขมือถือ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน และหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะมีการแจ้งยืนยันว่าผ่านการลงทะเบียนเพื่อจะได้เข้าใช้งานได้ ซึ่งทุกธนาคารที่่เปิดให้ลงทะเบียน  ผ่านInternet Banking, Mobile Banking,ตู้ ATM และที่สาขาธนาคาร  ตามที่เราสะดวก ซึ่งธนาคารบางแห่งที่มีความพร้อม ที่จะได้เปิดให้ลงทะเบียน และสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จำเป็นต้องมาลง ทะเบียนprompt pay ทุกบัญชี แต่เราควรเลือกใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่ง เอาไว้สำหรับ รับเงินด้วย prompt payก็ได้  

ซึ่งลูกค้าต้องมีรหัส Username/Password หรือ มีบัตรและรหัส ATM จึงจะสามารถใช้บริการได้ การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ของธนาคารมีหลายช่องทาง คือ Mobile Banking, Internet Banking และ ตู้ ATM เราควร ศึกษาและเข้าใจ วิธีการใช้งานพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึง เริ่มให้บริการ รับ-โอนเงิน ระบบพร้อมเพย์ ที่ให้ข้อมูลความเพื่อ ความปลอดภัย ในการใช้บริการ เพื่อได้ใช้บริการอย่างวางใจและปลอดภัย

ความปลอดภัยกับ Prompt Pay

วิธีลงทะเบียนใช้ prompt pay

 • พร้อมเพย์ มีความใส่ใจเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ธนาคารจะมีการตรวจสอบความเป็นตัวตนของลูกค้าและหมายเลขมือถือให้ถูกต้องและมีความอย่างรัดกุมที่รัดกุม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานสำหรับโอนเงินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ธปท. ได้กำชับให้ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในการรับลงทะเบียนพร้อมเพย์  ซึ่งได้ออกกฏระเบียนที่เป็นมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนและการควบคุมดูแลระบบการลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน
 • ระบบกลางมั่นคงปลอดภัย : เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มจากระบบโอนเงินที่ใช้อยู่ปัจจุบัน จึงมีความปลอดภัยไม่ด้อยกว่าบริการโอนเงินที่มีอยู่ ซึง เป็นระบบกลางพร้อมเพย์ ของประเทศ คือ บริษัท NITMX  จึงเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับระบบนี้ผ่านช่องทาง Internet ทั่วไปได้ และ ธปท. ได้ติดตามดูแล รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศ IT ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย  การดูแลการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล และการมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ซึ่งระบบกลางของพร้อมเพย์ ได้ถูกออกแบบและพัฒนา โดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการชำระเงิน และป้องกันการทุจริตได้ด้วย​  ตามมาตรฐาน ISO-27001 
 • ประชาชนโอนเงินอย่างถูกต้อง : กระบวนการเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการที่ทุกธนาคาร จะต้องมีการใส่เลขรหัสหรือ Password และมีการยืนยันรายการก่อนทำการโอนทุกครั้ง

ข้อควรระวัง ในการใช้บริการ Prompt Pay

 • ควรระมัดระวังรักษาอุปกรณ์ มือถือ หรือ Mobile Device ที่ใช้เชื่อมต่อทำธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาไปใช้งาน เช่นเดียวกับบัตรเครดิตหรือบัตร ATM
 • ควรระมัดระวังในการตั้งรหัส Username/Password ให้คาดเดาได้ยาก และ อย่าเขียนเอารหัสไว้ในที่เปิดเผย
 • ระวังการหลอกลวงโดยคน เรื่องกลโกงต่างๆ เกี่ยวกับ รหัส Username/Password​
สถิติล่าสุด
+107
คาสิโนริวิว
+31
คาสิโนออนไลน์ยอดฮิต
+336
โบนัสพิเศษ

สมัครรับโบนัสยอดฮิต

คุณจะไม่พลาดโบนัสและโปรโมชั่นใหม่ๆ
รับข่าวสารคาสิโนและสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ สมัครเลย

ในการติดตามคุณต้องยืนยันว่าคุณอายุเกิน 18 ปี